Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

De onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle online aankopen bij :

ORION BVBA

Tuitenbergstraat 45
1750 Lennik 
william@bvba-orion.be
Mobile : +32.54.33.32.65 30
VAT:  BE 0467 079 249

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te kunnen aanpassen. ;

LEVERTERMIJN: Tussen 3 en 5 werkdagen indien in voorraad - volgens beschikbaarheid van elk product.
VERZENDMETHODE: door middel van onze eigen koeriersdienst die telefonisch contact opneemt om een leveringsdatum af te spreken , of dmv een transporteur zoals DHL , UPS , DPD enz ... Door het plaatsen van een online bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Prijzen

De geldende prijzen zijn deze, die op de website vermeld staan op het moment van uw bestelling. Alle vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te betalen taksen of belastingen en exclusief de verzendkosten. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij eventuele twijfel dient u Le Feu te contacteren om eventuele misverstanden te vermijden.

 

Retourzendingen

  1. In overeenstemming met de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de klant het recht aan Le Feu, per email, mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag van levering van het product aan de klant of aan een derde, niet de transporteur, aangesteld door de klant. Retourzendingen zijn op risico van de koper: Le Feu is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoek raken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom aan de transportfirma altijd om een traceercode en bewaar deze goed, of retourneer het artikel op ons adres.
  2. In geval van retourneren moet er steeds eerst contact opgenomen worden met Le Feu en moet de klant ofwel op zijn eigen kosten het onbeschadigde en ongeopende product naar Le Feu terugsturen of in onderling overleg zullen de goederen door Le Feu zelf worden opgehaald. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst zal Le Feu overgaan tot een volledige terugbetaling van het product. Vooraleer het product kan worden teruggestuurd, moet de klant  de verkoper per e-mail op info@Le Feu.be hiervan op de hoogte brengen. Dan krijgt de klant de te volgen werkwijze voor het retourneren. Het recht op terugbetaling vervalt indien de producten geopend, beschadigd, vuil, gedeeltelijk gebruikt of onvolledig teruggestuurd worden door de klant.

 

Leveringskosten

Bestellingen vanaf 100 euro worden in België gratis geleverd. Voor kleinere bestellingen worden er €10.00 transportkosten aangerekend. Leveringen naar Nederland en Luxemburg kosten €15.00 bij aankopen onder de 150 euro.

 

Privacy

Le Feu respecteert de Belgische wet van 8-12-1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de klant medegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van eventuele nieuwsbrieven, indien de klant zich hiervoor zou inschrijven.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen: Le Feu heeft dus geen toegang tot zijn paswoord.

Tijdens een bezoek aan de webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren: een cookie kan slechts een machine identificeren. De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Er moet wel rekening gehouden worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

 

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Le Feu zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Toepasselijke recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Copyright © 2017-present Le Feu, Inc. All rights reserved.